Syndicus

Beheer volgens de bijzondere normen en expertise van KEY-TEL:

  1. Wij leveren volledige dienstverlening volgens de voorschriften van het B.W. en de basisakte, met een persoonlijke benadering, en in samenspraak met de eigenaars.

  2. Wij stellen een volledig technisch dossier op, met evaluatie van alle onderhoudscontracten, en met alle wettelijk verplichte controles en voorschriften.

  3. Wij maken een studie van de toestand van het gebouw, en stellen een investeringsplanning voor volgens de prioriteiten en met een correcte budgettering.

  4. Volgens de technische noodzaak worden, na prijsvraag en na raadpleging van de algemene vergadering, de beste contracten afgesloten met lokale aannemers.

  5. Voor renovaties en grote werken worden gedetailleerde bestekken opgesteld.

  6. Een duidelijke en volledige boekhouding, met de verdeelsleutels volgens aandelen of volgens gebruik, inclusief de opsplitsing tussen huurders- en eigenaarskosten. Voor vennootschappen is er afzonderlijke vermelding van het BTW-aandeel.

  7. Volumekortingen worden rechtstreeks aan de vereniging van mede-eigenaars verrekend.